ZZP- DBA - NEE

wordt 

ZZP in het BW

een initiatief van:

en laat je stem horen

ZZP-DBA-NEE

actie voor een

eigen, eerlijke wettelijke status

van iedere ZZP'er

Met deze site willen we de ZZP'er een stem geven. Een stem die niet gefilterd wordt door (partij)politieke programma's of financiële agenda's. Gewoon een mogelijkheid om te laten horen of je van mening bent of de DBA aan de kant moet. En dat er een duidelijke, eerlijke en werkbare definitie van de ZZP'er moet komen. Nederland kent meer dan 1 miljoen ZZP'ers, die een econonomische factor van betekenis vormen en het waard zijn om gehoord te worden.
Inmiddels (eind november 2016) heeft onder andere door de stem van veel ZZP'ers de Staatssecretaris eieren voor zijn geld gekozen en is de Wet opgeschort.
Maar van uitstel komt niet automatisch afstel.
De stem van de ZZP'er blijft nodig.
Een duidelijke eerlijke en vooraf toetsbare definitie van wat een ZZP'er is, blijft nodig.
En dat vormde de belangrijkste doelstelling van deze actie.
De uitwerking daarvan alleen aan de politiek overlaten, is geen verstandige optie.
Daarom gaan we proberen om de politiek ook daarbij een handje te helpen.
Spreek je steun daarvoor uit.
 
Volg de actuele ontwikkelingen via onze LinkedIn- of Facebookpagina.

DE ZZP'ER ZELF WERD NIET GEHOORD OVER DE 

WET DEREGULERING BEOORDELING ARBEIDSRELATIES (DBA).

NIET BIJ DE AANNAME DAARVAN ÉN NIET BIJ DE DEBATTEN OVER DE RAMPSPOED, DIE DEZE WET AL MET ZICH MEE BRENGT.

PAS TOEN IN NOVEMBER 2016 DE DRUK TE HOOG WERD, KWAM ER EEN UITSTEL.

DAT IS GEEN AFSTEL.

NU NOG EEN EERLIJKE EN DUIDELIJKE STATUS VOOR ZZP'ers IN DE WET.

ZORG DAT JE MENING NU WEL GEHOORD WORDT!

10 redenen waarom de Wet DBA met het systeem van modelovereenkomsten een slecht idee is.

1/1

Laat nu je stem horen zodat de beslissers weten wat iedere rechtgeaarde ZZP'er wil, namelijk de vrijheid om zelf te beslissen dat hij ondernemer wil zijn en niet belemmerd wil worden door regelzucht die haar doel voorbij schiet.

en laat je stem horen

ZZP-DBA-NEE

De kranten stonden al maanden vol alarmerende berichten. Talloze websites berichtten erover, maar er gebeurde tot voor kort niets. ​

Pas sinds er kamervragen werden gesteld in augustus 2016 en Staatssecretaris Wiebes onthutsende voortgangsresultaten en problemen moest melden over de invoering, lijkt de Tweede Kamer ervan doordrongen dat de Wet DBA mogelijk niet zo'n goed plan is. Pieter Omtzigt (CDA) en Steven van Weyenberg (D'66) hebben het initiatief genomen om een hernieuwd debat te vragen over de Wet. Het merendeel van de partijen heeft dat initiatief ondersteund, waardoor de Wet op 30 september 2016 voortijdig werd geëvalueerd. 15 Moties ten spijt, gaat er niets veranderen. De regeringspartijen durven geen fundamentele discussie aan, omdat ze weten dat dit een splijtzwam kan worden tussen PvdA en VVD. Pappen en nathouden dus. En tegen beter weten in een handhavingsinstrument in de lucht houden, dat nooit werkbaar wordt.


Bij de invoering van de Wet werd de mening van de individuele ZZP'er niet of nauwelijks gehoord. In een drang om de schijnzelfstandigheid te bestrijden, kwam de praktische uitvoerbaarheid duidelijk op het tweede plan. In 2015 stemden alle partijen, behalve de SP, vóór de Wet, daarbij gesteund door de grootste belangenorganisaties voor ZZP'ers. D'66 en CDA waren de eersten, die inzagen dat ze mogelijk een misser hadden gesteund en stelden dit voorjaar al kritische vragen. Schoorvoetend proberen nu ook de aanvankelijke ondersteuners in de oppositie, veelal met een omtrekkende beweging, op hun schreden terug te keren. De macht van het getal levert echter op dat ook die niet gehoord worden.

En nog altijd is de mening van de individuele ZZP'er niet gevraagd. Bovendien wordt voorbij gegaan aan de politiek gegaan aan de politiek gevoelige kern. Die dient te zijn: voor eens en voor altijd komen tot een eenduidig en praktisch toetsbaar ZZP-begrip, waarbij recht wordt gedaan aan het grondrecht van ondernemersvrijheid. 

En waarin het de ZZP'er die serieus werk maakt van het zelfstandig in zijn levensonderhoud voorzien, niets in de weg wordt gelegd om dat te doen.

KUBUS is een coöperatie

van zelfstandige administratie-

en accountantskantoren.

Actie voeren ligt normaal niet

in onze aard.

 

Kijk voor waarom dat nu wél gebeurt naar de video hiernaast en/of lees de beweegredenen op:

ZZP-DBA-NEE is een initiatief van KUBUS Coöperatie en Stichting JaaB advies, dat tot doel heeft om politiek Nederland te laten horen, dat de vervanger van de VAR zo snel mogelijk in de prullenbak moet verdwijnen én de wetgever eens bij het begin moet beginnen, namelijk éenduidig vaststellen wat een ZZP'er nu is én voor die ZZP'ers échte ondernemersvrijheid waarborgen.

KUBUS Coöperatie is een samenwerkingsverband van meer dan 100 zelfstandige administratie- en accountantskantoren in Nederland, die goeddeels zelf ZZP'er zijn, en bovendien duizenden ZP'ers als klant hebben. Dagelijks worden zij geconfronteerd met de 'onwerkbaarheid' van deze Wet en de grote onrust die deze veroorzaakt.

In plaats van slechts kritiek te uiten, lijkt het KUBUS constructief om concreet iets te ondernemen.

Naast het van dienst zijn van haar met adviezen die verder onheil moeten voorkomen, ziet KUBUS het als haar maatschappelijke plicht om door een actie als deze te proberen het welbevinden van de ZP'er te verbeteren. De KUBUS-kantoren besteden hun declarabele uren voor klanten namelijk liever aan zinnige en constructieve zaken.

Stichting JaaB advies is een kleine adviesorganisatie, die zich richt op financiële dienstverleners en hun klanten, dat met een dosis idealisme probeert om bloeddrukverhogende bureaucratie en onrecht te bestrijden. Het werkt nauw samen met KUBUS op een aantal gebieden.

Met deze actie proberen we tenminste 100.000 "handtekeningen" op te halen om de stem van de ZZP'ers te laten horen. Pas dan is de tegenstem groter dan de hoeveelheid leden van de ZZP-belangenbehartigers, die het Wetsvoorstel om wonderlijke redenen steunden.

Wij roepen ook organisaties op om onze actie te steunen. De deelnemende organisaties vermelden we op de kolom met participanten op deze site. 

Onderstaande (belangen)organisaties ondersteunen dit initiatief 

Wil je dit initiatief ondersteunen, mail ons dan het logo van je onderneming of organisatie

waarom worden ruim

1 miljoen ZZP'ers niet gehoord?

ZZP - DBA -NEE

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White LinkedIn Icon

​CONTACT 

© 2016 Stichting I4Improvement.  Gemaakt i.s.m. Damoiseaux Organisatie-Ondersteuning