Zoeken

Over DBA en bizar hokjesdenken

In een hokje zullen we en moeten we. Als er een voorbedrukt etiketje op kan, is het pas goed. De overheid schept er kennelijk een bizar genoegen in om alles te willen categoriseren. En de categorie "diversen" of "niet in te delen" wordt meestal vergeten. De Wet DBA is in wezen niet anders. Je moet en je zal in een hokje. Je bent of zelfstandig of je bent werknemer, als je tenminste tot de categorie werkenden behoort. Niks mis mee, zou je denken. Dat schept voor iedereen duidelijkheid en iedereen weet waar hij aan toe is. Tot je je realiseert, dat het dan alleen maar gaat om het hokje waar het Ministerie van Financiën, afdeling Belastingdienst je wil hebben. Het gaat dan alleen om eenduidige

Alternatief DBA; selectie aan de voordeur

Het leveren van kritiek op datgene wat de Wetgever in zijn wijsheid denkt wat goed voor ZP’ers is, is heel eenvoudig. Ofschoon dat alleszins legitiem is bij een Wet die gewoon slecht is, is het constructiever om tenminste één voorzet te doen voor hoe het beter kan. Wij denken dat je met wat we noemen "Selectie aan de voordeur" een eind kunnen komen. Zolang we kennelijk met zijn allen geen échte fundamentele heroverweging willen of de meer dan 100 jaar oude verschillen tussen werknemers en zelfstandigen nog van deze tijd zijn, blijft het behelpen met de "hokjes", die we tot dusverre hanteren. Er is kennelijk een dringende behoefte bij regelmakers om alles en iedereen maar in een hokje te kunn

© 2016 Stichting I4Improvement.  Gemaakt i.s.m. Damoiseaux Organisatie-Ondersteuning