Zoeken

Grondrecht vrijheid van ondernemerschap en DBA

Ofschoon velen tegen stemden bij een Nederlands referendum daarover, is zij er toch gekomen: de Europese Grondwet. Onder de naam Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie staan daarin de basisrechten in waar iedere burger van de EU recht op heeft en een beroep op mag doen. Onbekend, maar in dit geval mogelijk wél bemind, is dat artikel 16 van dat Handvest een recht op een vrij en onbelemmerd ondernemerschap laat zien. Nu hebben we zelf ook een prima Grondwet, maar die kent geen bepaling daarover. Bovendien kennen we in Nederland het in Europees verband wat vreemde systeem dat het de Nederlandse rechter niet toegestaan is om direct aan de Nederlandse Grondwet te toetsen. Dus zelfs al

DBA-debat: per saldo rommelen in de marge, met een klein lichtpuntje

Ruim drie en een half uur lang ging het afgelopen donderdagavond in de Tweede Kamer over de Wet DBA. Buiten de vaste woordvoerders een uitgestorven zaal. Geen idee of daarmee ook een verband met de belangstelling voor het onderwerp onder de volksvertegenwoordigers mag worden gelegd. Óf dat dat meer verband houdt met het feit, dat de vrijdag geen vergaderdag is. Woordvoerders probeerden aanvankelijk mekaar met name af te troeven en spraken vooral over de details en uitwassen van de DBA. Kritisch waren alle partijen, maar met name op detailniveau of op deelonderwerpen. Merkbaar is, dat alle partijen op één na, de Wet ondersteunden in 2015. Voelt toch een beetje ongemakkelijk om dan té ver te

© 2016 Stichting I4Improvement.  Gemaakt i.s.m. Damoiseaux Organisatie-Ondersteuning