10 redenen waarom de Wet DBA met het systeem van modelovereenkomsten 

een slecht idee is.

1/1
1.  omdat 4 maanden na invoering al duidelijk is, dat grote hoeveelheden opdrachten niet worden voortgezet of niet meer worden verstrekt. Opdrachtgevers durven het niet aan. Ook de échte ZZP'er wordt daarvan de dupe.
2.  omdat het een maatregel is, die bedoeld is om schijnzelfstandigheid te voorkomen, waardoor 95% van de ZZP'ers, die gewoon écht zelfstandig zijn, met nodeloos papierwerk en ingewikkelde overeenkomsten wordt geconfronteerd.
3.  omdat het systeem van de modelovereenkomsten een papieren tijger is, die schijnzekerheid geeft. Een aantal branches uitgezonderd, is het nagenoeg onmogelijk om in de uitvoering feitelijk precies datgene te doen wat de modelovereenkomst voorschrijft. Grote kans op problemen bij een controle achteraf dus.
4.  omdat op papier de risico's bij zowel opdrachtgever als ZZP'er liggen, maar de praktijk nu al leert dat opdrachtgevers dat risico gewoon contractueel, en wel in diezelfde modelovereenkomst, bij de ZZP'er leggen. 
5.   omdat het systeem veel te complex is. Hordes accountants, fiscalisten en juristen zijn al maanden bezig om voor opdrachtgevers en ZZP'ers overeenkomsten van opdracht te maken.
Een kleine 4500 van die overeenkomsten zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de Belastingdienst. Per saldo zijn er per 2 september 2016 zegge en schrijve 370 goedgekeurd. 1033 werden er afgekeurd. Hoezo eenvoudiger??
6.   omdat de ZZP'er die veel verschillende opdrachtgevers heeft met veel relatief kleine klussen, zich bij iedere opdracht weer moet verdiepen in de vraag of het hem voorgelegde papierwerk fiscaal én juridisch in orde is. Hoe moeilijk dat is, weten ze bij de Belastingdienst. De daar door specialisten gemaakte modellen bleken juridisch niet in de haak. Moet de ZP'er dat dan wel allemaal begrijpen?
7.   omdat de intermediairs, die constructies bedenken om de Wet te omzeilen als paddestoelen uit grond schieten, waardoor een deel van de schijnzelfstandigen, waar de hele Wet om te doen was, buiten schot blijft.
8.    omdat het onmogelijk is om deze Wet te handhaven en te controleren. Vele miljoenen contracten op jaarbasis zijn niet te behappen voor de Belastingdienst. Dat bleek bij de VAR al niet mogelijk. En daarbij ging het om één document per ZZP'er per jaar.
9.    omdat veelal grote opdrachtgevers er uit koudwatervrees de voorkeur aan lijken te geven om ZP'ers, met wie ze al jaren zaken doen, alleen nog via een uitzendbureau of payroll-firma te werk te willen stellen. De tarieven van de ZZP'ers staan daardoor onder grote druk want een deel van de marge blijft bij die intermediairs hangen.
10.  omdat het, gelet op het bovenstaande, alle schijn van heeft, dat onze overheid, die belijdt het zelfstandig ondernemerschap te stimuleren, met deze Wet nu net de populariteit van het ondernemerschap verkapt wil beperken uit vrees voor teruglopende loonheffingsinkomsten.
 
 
NB
Toegegeven, op deze 10 punten is best weer wat af te dingen, en ze missen hier en daar wat nuance, maar in meerderheid zijn ze ingegeven door vaststaande feiten.
Uit onderzoek blijkt dat een kleine 80% van de ZZP'ers deze Wet afwijst.
Laat daar een kleine 5% écht schijnzelfstandig van zijn.
Dan resteren er nog 750.000 ZP'ers die niet gehoord zijn en worden. 
De aard van de zelfstandige, en ook het woord zelf al, brengt met zich mee dat ZZP'ers niet sterk geneigd zijn om zich te organiseren in belangenorganisaties. Dat wreekt zich nu.
Vandaar deze poging om de afkeuring van de DBA nog eens georganiseerd te laten horen.
Dit met het doel om de problematiek eens in de kern aan te pakken, namelijk door een eenduidig en praktisch toetsbaar ZZP-begrip vast te stellen, waarbij recht wordt gedaan aan het beginsel en grondrecht van vrij en onbelemmerd ondernemerschap.

© 2016 Stichting I4Improvement.  Gemaakt i.s.m. Damoiseaux Organisatie-Ondersteuning