Alternatief DBA; selectie aan de voordeur


Het leveren van kritiek op datgene wat de Wetgever in zijn wijsheid denkt wat goed voor ZP’ers is, is heel eenvoudig. Ofschoon dat alleszins legitiem is bij een Wet die gewoon slecht is, is het constructiever om tenminste één voorzet te doen voor hoe het beter kan.

Wij denken dat je met wat we noemen "Selectie aan de voordeur" een eind kunnen komen.

Zolang we kennelijk met zijn allen geen échte fundamentele heroverweging willen of de meer dan 100 jaar oude verschillen tussen werknemers en zelfstandigen nog van deze tijd zijn, blijft het behelpen met de "hokjes", die we tot dusverre hanteren.

Er is kennelijk een dringende behoefte bij regelmakers om alles en iedereen maar in een hokje te kunnen stoppen. Als we er maar een plaatje op kunnen plakken, dan deugt het. Geldt voor meer gebieden overigens. Nu hebben we voor de werkende bevolking eigenlijk maar twee smaken; je bent zelfstandig of je bent werknemer. Of dat reëel is, laat ik hier in het midden. Dat lossen we zo snel niet op. Dus maar een praktische voorzet.

1. Toets starters aan de voordeur Iedere startende ondernemer, dus ook de ZP'er wordt geacht zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Daarvoor moet aan een aantal formaliteiten worden voldaan.

De starter moet zich persoonlijk melden daarvoor en allerlei vragen beantwoorden.

Neem die gelegenheid te baat om iets kritischer te toetsen of het hier gaat om iemand die écht zelfstandig wil worden óf dat het gaat om een evidente schijnzelfstandige, die door zijn voormalige werknemer gestuurd wordt om zich in te schrijven.

Iedere rechtgeaarde starter zal een plan hebben over hoe hij zijn eigen bedrijf wil gaan aanpakken, zowel inhoudelijk als financieel. Dat ondernemersplan kun je door een ietwat vaardige medewerker van de Kamer van Koophandel marginaal laten toetsen.

Daarvoor leg je dan een aantal eenvoudige selectiecriteria aan. Onderken daarbij dat het herkennen van een echte zelfstandige branchegebonden kan zijn en betrek de sectoren in het opstellen van die criteria.

2. Voorlopige erkenning als volwaardig zelfstandige Schrijf de starter die aan de criteria voldoet in en geef hem een apart predicaat als voorlopig erkend volwaardig zelfstandige, met toekenning van de daarbij behorende faciliteiten, en vermeld dat apart in het handelsregister.

Om starters de gelegenheid te bieden om zich als zelfstandige te bewijzen, is feitelijk een aanloopperiode nodig. Iedereen die serieus wil beginnen en oprechte bedoelingen heeft als zelfstandige, zal zijn best doen om die zelfstandigheid in de eerste jaren na de start waar te maken. Diegene die door de eerste toets komen, dienen dan ook de gelegenheid te krijgen om dat te doen, zonder bij iedere opdrachtgever tegen kritische vragen aan te lopen en een papierwerk, dat zowel juridisch als fiscaal voor de meeste zelfstandigen niet te doorgronden is, zijnde Iets wat overigens ook voor veel van hun opdrachtgevers geldt.

Vrijwaar de opdrachtgever, die werkt met een voorlopig erkende zelfstandige van loonheffing en andere werknemergerelateerde verplichtingen.

De starter die niet aan de criteria voldoet, schrijf je uiteraard ook in als Kamer van Koophandel, maar die krijgt geen voorlopige erkenning en zal dus iets uit te leggen hebben bij zijn opdrachtgever.

Uiteraard blijft overeind dat evidente fraude aangepakt moet kunnen worden, maar ga uit van het rechtsvermoeden van zelfstandigheid bij de voorlopig erkende zelfstandige.

3. Vaststelling definitieve erkenning na 3 jaar Stel na 3 jaar van die starter vast of hij daadwerkelijk een onderneming heeft opgebouwd, waarmee hij als zelfstandige in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien, zonder dat er sprake is van schijnzelfstandigheid. Het is voor een starter, zeker als hij lopende een kalenderjaar start, nagenoeg onmogelijk om op een behoorlijke wijze aan te tonen, dat hij volledig zelfstandig functioneert en aan alle criteria voldoet om als zodanig te worden gekwalificeerd.

Pas als hij de gelegenheid heeft gehad om zich als ondernemer te ontwikkelen, kun je dat pas op een open en eerlijke wijze beoordelen. Die beoordeling na de ontwikkelingsfase mag best een serieuze en kritische zijn. Pas ook hier (deels) branchegerelateerde criteria toe. In de ene branche is het hebben van 1 of 2 opdrachtgevers per jaar heel normaal, in de andere niet.

Geef de zelfstandige die zich bewezen heeft een erkenning en een vermelding daarvan.

4. Vrijwaring Verleen de opdrachtgevers die werken met (voorlopig) erkende zelfstandigen gewoon een ondubbelzinnige vrijwaring van naheffingen voor loonbelastingen en premies. Door in de openbare registers melding te maken van een (voorlopige) erkenning van als zelfstandige, kan een potentiële opdrachtgever heel eenvoudig verifiëren in hoeverre hij te maken heeft met opdrachtnemer die vermoed wordt een echte zelfstandige te zijn en hoeft hij zich niet druk te maken of hij in een later stadium alsnog geconfronteerd wordt met heffingen uit hoofde van een mogelijk fictief dienstverband.

Ook hier geldt, échte fraude dient ook achteraf gesanctioneerd te kunnen worden en tot naheffingen te kunnen leiden.

5. Bestaande zelfstandigen Geef alle zelfstandigen, die bij ingangsdatum van deze regeling gedurende 3 jaar bewezen hebben, dat ze in staat zijn geweest om als zelfstandige te werken en het hoofd als zodanig boven water te houden, gewoon automatisch de vermelding "erkend" in het Handelsregister.

Laat die zelfstandige in zijn aangifte IB verklaren, dat hij nog aan de voor hem geldende criteria voldoet en controleer dat steekproefsgewijs naar normale redelijke maatstaven.

Grote groepen van zelfstandigen, waarvan geen enkele twijfel bestaat dat die als zelfstandige functioneren, worden zo gevrijwaard van een volstrekt overbodige papierhandel. Die kan op deze wijze eenvoudig vervallen.

Toegegeven, het formuleren van de criteria zal nog wat voeten in aarde hebben, maar daar kan gewoon gezond verstand goed bij helpen. Net als het achterwege laten van verborgen begrotingsagenda's en een geest die vrij is van hokjesdrang en bereid is om flexibel en genuanceerd te denken.

#AlternatiefDBA #DBA

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2016 Stichting I4Improvement.  Gemaakt i.s.m. Damoiseaux Organisatie-Ondersteuning