Over DBA en bizar hokjesdenken


In een hokje zullen we en moeten we. Als er een voorbedrukt etiketje op kan, is het pas goed.

De overheid schept er kennelijk een bizar genoegen in om alles te willen categoriseren.

En de categorie "diversen" of "niet in te delen" wordt meestal vergeten.

De Wet DBA is in wezen niet anders. Je moet en je zal in een hokje. Je bent of zelfstandig of je bent werknemer, als je tenminste tot de categorie werkenden behoort.

Niks mis mee, zou je denken. Dat schept voor iedereen duidelijkheid en iedereen weet waar hij aan toe is. Tot je je realiseert, dat het dan alleen maar gaat om het hokje waar het Ministerie van Financiën, afdeling Belastingdienst je wil hebben.

Het gaat dan alleen om eenduidige fiscale indeling. Fout gedacht. Het gaat dan bij de DBA om de fiscale indeling voor zover het betreft de etiketjes voor de Loonbelasting.

Enkele loketten verder op datzelfde Ministerie hebben ze bedacht, dat voor de vraag of je BTW-plichtig bent het van belang is dat je in het hokje "Ondernemer" terecht moet komen. Ondernemer is iedereen die een bedrijf zelfstandig uitoefent, aldus de Wet op de Omzetbelasting.

Ook hier komt het begrip zelfstandige dus terug. Maar laten ze aan dat loket nu een net iets andere betekenis aan die term geven.

Écht bizar wordt het pas, dat het heel goed kan, dat het Ministerie van Justitie, afdeling Rechtspraak, je desgevraagd, terwijl je écht nog altijd hetzelfde doet, net in het andere hokje plaatst.

Terwijl je met het Ministerie van Financiën uitgedeald hebt, dat je toch echt als zelfstandige wordt aangemerkt, zou de burgerlijke rechter kunnen oordelen, dat je rechtsverhouding met je opdrachtgever in civiele zin toch echt een arbeidsovereenkomst is.

Probeer zelf eens te bedenken wat dat weer kan betekenen voor je positie in fiscale zin of ten aanzien van de sociale verzekeringen. Met dat laatste komt de bemoeienis van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de hoek. Dat is namelijk eindverantwoordelijk voor een instituut in permanente reorganisatie, UWV genaamd. En ook die hebben een mening over wat een zelfstandige nu precies is.

Sinds geprobeerd is om minimumtarieven voor ZZP'ers in een CAO op te nemen, is er nog een ander ondernemersbegrip, waar rekening mee gehouden moet worden, namelijk dat uit de Mededingingswet. De verzelfstandigde afdeling van het Ministerie van Economische zaken, Autoriteit Consument en Markt, beoordeelt dan of je als zelfstandige misschien wel stiekem kartelafspraken hebt gemaakt. Daarvoor bekijkt ze of je wel of niet zelfstandig bent.

En dat wordt dus getoetst aan het ondernemersbegrip in de Mededingingswet.

Ben je schijnzelfstandig, dan ga je vrijuit. Ben je zelfstandig? Dan zou het kunnen dat je verrast wordt met een boete van het ACM. Volg je het nog?

En zo kan het zijn dat ze op vier Ministeries, die binnen 38 minuten rustig wandelend door het Haagse (met dank aan Google Maps) alle vier achtereenvolgens te voet kunnen worden bereikt, in de loop van de tijd ieder apart hebben zitten bedenken wat nu "een zelfstandige" is.

Ook hier laat ik het aan de verbeelding van de lezer wat hij daarvan vindt.

Ik heb echter het idee dat de gemiddelde échte zelfstandige van mening is dat dat beter en efficiënter kan.


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2016 Stichting I4Improvement.  Gemaakt i.s.m. Damoiseaux Organisatie-Ondersteuning