Grondrecht vrijheid van ondernemerschap en DBA


Ofschoon velen tegen stemden bij een Nederlands referendum daarover, is zij er toch gekomen: de Europese Grondwet.

Onder de naam Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie staan daarin de basisrechten in waar iedere burger van de EU recht op heeft en een beroep op mag doen.

Onbekend, maar in dit geval mogelijk wél bemind, is dat artikel 16 van dat Handvest een recht op een vrij en onbelemmerd ondernemerschap laat zien.

Nu hebben we zelf ook een prima Grondwet, maar die kent geen bepaling daarover.

Bovendien kennen we in Nederland het in Europees verband wat vreemde systeem dat het de Nederlandse rechter niet toegestaan is om direct aan de Nederlandse Grondwet te toetsen.

Dus zelfs al zou onze eigen Grondwet een dergelijk recht kennen, dan zou de rechter daar nog niets mee kunnen. Diezelfde Grondwet laat namelijk in art. 120 zien dat de rechter niet mag beoordelen of een Wet inhoudelijk strijdig is met die Grondwet.

De idee daarachter is dat onze wetgever, De Tweede en Eerste Kamer, bij het maken van die wetten er wel goed en genuanceerd op zullen toezien dat de grondrechten worden gewaarborgd.

Aardig in dit verband is, dat de Nederlandse rechter wél aan verdragen mag toetsen, dus ook aan het Europese Handvest met grondrechten.

En laat daar dus het grondrecht van vrijheid van ondernemerschap in staan.

Helaas kent het Handvest geen uitgebreide toelichting van het betreffende artikel, maar de strekking lijkt duidelijk.

Het moet iedereen vrij staan om op een behoorlijke en vrije manier als zelfstandige een onderneming te drijven.

Het lijkt me dat daar onder andere mag worden verstaan, dat een ondernemer zo weinig mogelijk belemmeringen in de vorm van onduidelijke en hun doel goeddeels voorbijschietende verplichtingen mag ondervinden.

En terwijl ik dit zo tik, schiet door mijn hoofd dat als ik één Wet moet verzinnen, die aan die criteria voldoet, dat toch wel de Wet DBA is.

De mogelijkheid bestaat dus om de Nederlandse rechter de Wet DBA te laten toetsen aan het Handvest. We zijn dat nog niet helemaal gewend, maar kansloos is het zeker niet. Zo stelde in 2015 een dappere Haagse Voorzieningenrechter de Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens gewoon buiten werking wegens strijdigheid met de in het Handvest opgenomen grondrechten op bescherming ven persoonsgegevens en eerbiedigng van het privéleven.

Nu nog een geschikte casus en iemand die het aandurft.


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2016 Stichting I4Improvement.  Gemaakt i.s.m. Damoiseaux Organisatie-Ondersteuning