DBA-debat: per saldo rommelen in de marge, met een klein lichtpuntje


Ruim drie en een half uur lang ging het afgelopen donderdagavond in de Tweede Kamer over de Wet DBA.

Buiten de vaste woordvoerders een uitgestorven zaal. Geen idee of daarmee ook een verband met de belangstelling voor het onderwerp onder de volksvertegenwoordigers mag worden gelegd. Óf dat dat meer verband houdt met het feit, dat de vrijdag geen vergaderdag is.

Woordvoerders probeerden aanvankelijk mekaar met name af te troeven en spraken vooral over de details en uitwassen van de DBA.

Kritisch waren alle partijen, maar met name op detailniveau of op deelonderwerpen. Merkbaar is, dat alle partijen op één na, de Wet ondersteunden in 2015.

Voelt toch een beetje ongemakkelijk om dan té ver terug te keren op je schreden. En dan kun je beter proberen om binnen de bestaande Wet het beste ervan te maken, zo leek het.

De enigen die verder gingen waren de PVV en D'66.

PVV pleit voor intrekking van de DBA, maar wil gewoon terug naar de VAR.

D'66 is voor het verkennen van een systeem, waarin er een soort ondernemerstest komt, waarin ZZP'ers vooraf zekerheid kunnen krijgen zonder modelovereenkomst.

Staatssecretaris Wiebes kreeg kritische vragen, maar wist die ad rem te beantwoorden door links en rechts een toezegging te doen of te verwijzen naar verbeteringen die al in gang waren gezet.

En op het moment dat de vragen tendeerden naar een fundamentele discussie over de definitie van de ZZP'er, pareerde hij die met het antwoord, dat daar de DBA en het debat daar niet voor bedoeld was. De collegezaal leek hem daarvoor een meer geëigende plaats. Voor een enkel punt daarover wilde hij "wel eens bij Asscher op de koffie gaan".

En zo bleef de focus helaas helemaal liggen op de handhaving en de uitvoering daarvan.

Maar liefst 16 moties werden uiteindelijk ingediend, Voor het merendeel oproepen tot het bijschaven van de DBA. Voor het gros voelde de Staatssecretaris niet veel en hij heeft die dan ook ontraden.

Komende dinsdag zijn de stemmingen, maar het is een illusie om te verwachten dat die de Wet DBA zullen doen kapseizen. De Kamer gaat genoegen nemen met een tussenrapportage door de Staatssecretaris half december en praat dan verder.

De motie van D'66 komt het meest in de buurt van een wat meer fundamentele herbezinning.

Maar het is wel een heel voorzichtige. Woordvoerder Van Weyenberg verzoekt de regering om een verkenning van een toets op het ondernemerschap vooraf, waardoor de ZZP'ers die door de toets komen niets meer te maken hebben met modelcontracten en zekerheid hebben.

Een klein lichtpuntje mag je dat noemen.

Maar bekend is hoe dat met kleine vlammetjes gaat, die waaien snel uit.

Alle reden dus voor de ZZP'er om zijn stem te blijven laten horen.

#DBA #TweedeKamer

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2016 Stichting I4Improvement.  Gemaakt i.s.m. Damoiseaux Organisatie-Ondersteuning