ZZP-DBA-NEE

GEEF EEN SIGNAAL AAN POLITIEK DEN HAAG DAT DE WET DEREGULERING BEOORDELING ARBEIDSRELATIES (DBA) OP DE HELLING MOET

en laat je stem horen

ZZP-DBA-NEE

Waarom 1 miljoen ZZP’ers nauwelijks gehoord worden door politiek Den Haag.

 

 

A.  OVER DE AFFINITEIT VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGING EN REGERING

 

Betrokkenheid kun je op allerlei manieren meten, maar iets zelf ervaren is de meest indringende manier die je je kunt voorstellen. Alleen als je zelf iets hebt meegemaakt kun je behoorlijk meepraten.

 

Slechts 14 van onze 150 Tweede Kamerleden heeft serieus ervaring als ZZP’er of ondernemer / eigenaar van een klein bedrijf.

Een mager resultaat om van enige echte representativiteit te kunnen spreken, zo blijkt uit een onderzoekje dat we zelf deden. 

Vanuit dat oogpunt is het dan ook niet vreemd dat de belangen van ZP’ers niet heel hoog op de politieke agenda komen. Slechts 10% van onze volsvertegenwoordiging heeft daar dus écht gevoel bij.

Ofschoon zelfstandig ondernemerschap officieel gepropageerd wordt, is het toch met name de schatkist en de bestrijding van schijnzelfstandigheid, die de belangstelling van onze Kamerleden lijken te hebben.

 

Over de onderzoeksmethodiek zou je kunnen twisten. Op tweedekamer.nl, onder het kopje Kamerleden, tref je één voor één, op alfabetische volgorde gerangschikt de Kamerleden aan en je krijgt van ieder Kamerlid keurig een CV, dat overigens door iedereen zelf lijkt te zijn ingevuld.

Vijf Kamerleden hebben een blanco pagina. Je treft al klikkende een buitengewoon kleurrijk palet aan achtergronden en ervaringen aan. Niet verrassend is het dat daarin de (semi)publieke functies qua loopbaan de boventoon voeren.

Vervolgens turf je eenvoudig wie in het lijstje onder 'loopbaan' stelt eigenaar te zijn of te zijn geweest van een eigen bedrijf.

De teller komt dan op 22.

Als je vervolgens daar de leden vanaf haalt, die korter dan 3 jaar een eigen bedrijf hebben gehad (dat zijn er o.a. een aantal die tussen twee publieke functies in het initiatief namen om als adviseur te werken voor diezelfde publieke sector), danwel dat bedrijf hebben gehad naast een bestuurlijke functie als Wethouder e.d., dan blijft de teller steken op 14. En dan laten we Henk Krol als oprichter van de Gay Krant in 1979 als ZP'er met ervaring staan, evenals het CDA-Kamerlid dat in 2001 zijn boerderij van de hand deed. 

Gelukkig zijn er nog twee Kamerleden die in loondienst jaren gewerkt hebben voor belangenorganisaties voor het midden- en kleinbedrijf, dus die zou je wel weer affiniteit kunnen toedichten.

Op welke manier je ook telt, en welke betrokkenheid ook zou kunnen blijken uit ZZP'ende partners, ouders e.d., overeind blijft dat bitter weinig Tweede Kamerleden uit persoonlijke ervaring weten wat het betekent om gemangeld te worden door een circus dat pretendeert de administratieve lastendruk omlaag te willen brengen, maar dat niet heus doet.

De vraag of ZP’end Nederland voldoende representatief vertegenwoordigd is, durven we dan ook volmondig met 'nee' te beantwoorden.

De critici zullen opmerken dat zo'n stelling ergens aan gerelateerd moet worden.

Dat klopt. ZZP'ers en ZMP'ers (Zelfstandigen Met Personeel) die samen als ZP'er kunnen worden aangemerkt, zijn goed voor 17% van de beroepsbevolking (cijfers CBS 2015).

Eenmaal de smaak te pakken, ook maar eens gekeken of de Eerste Kamer een meer representatief beeld laat zien. Met dezelfde criteria als die bij de Tweede Kamer werden toegepast, blijft de teller hier steken bij 7 van de 75 leden die een volwaardige ZP-achtergrond hebben. In percentages uitgedrukt is dat ongeveer gelijk als voor de Tweede Kamer.

Ook de regering blijkt een site te hebben met daarop de achtergronden van de bewindslieden. Het resultaat is daar iets bemoedigender. 3 bewindslieden met een achtergrond die je met enige fantasie als zelfstandige zou kunnen bestempelen. Op 20 kabinetsleden is dat rond 14%.

Wat ons betreft blijft de conclusie hetzelfde.

Een marginaal deel van de personen die de dienst uitmaken als het gaat om de totstandkoming van Wetten en regels, heeft aan den lijve ondervonden wat het betekent om ZP'er te zijn.

Is het dan vreemd dat ZP'ers niet of nauwelijks worden gehoord?

JF sept. 2016

en steun

de actie

ZZP-DBA-NEE

ZZP - DBA -NEE

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White LinkedIn Icon

​CONTACT 

© 2016 Stichting I4Improvement.  Gemaakt i.s.m. Damoiseaux Organisatie-Ondersteuning